અમારી ટીમને મળો

Xiamen Ruicheng સૌથી મહત્વની સંપત્તિ એ અમારું કાર્યબળ છે - અમારા લોકો 5 સ્ટાર્ટ સર્વિસ પૂરી પાડવા માટે અમારા ગ્રાહકોને સેવા આપવા માટે સખત મહેનત કરે છે.અમારી સતત સફળતા માટે કુશળ, સક્ષમ અને સંલગ્ન કાર્યબળ હોવું આવશ્યક છે.અમે એક સંસ્કૃતિ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ જેમાં અમારા કર્મચારીઓ ઉચ્ચ-પ્રદર્શન ટીમ બનવા માટે અનુભવો અને તાલીમ દ્વારા વિકસિત થાય

અમારી ટીમ

અમારી ટીમ (1)
ટીમ (2)
અમારી ટીમ (2)
તુઆન્જિયન (5)
fgn
rth
dnfn
તુઆન્જિયન (7)
તુઆન્જિયન (11)
તુઆન્જિયન (4)
તુઆન્જિયન (13)
તુઆન્જિયન (14)
તુઆન્જિયન (3)
asdsad (2)
તુઆન્જિયન (10)
asdsad (3)
sv
asdsad (4)
ndf
asdsad (1)