સ્ટેમ્પિંગ ફેબ્રિકેશન

સ્ટેમ્પિંગ

સ્ટેમ્પિંગ, અથવા પ્રેસિંગ અથવા શીટ મેટલ ફેબ્રિકેશન, ફ્લેટ શીટ મેટલને ખાલી અથવા કોઇલ સ્વરૂપમાં સ્ટેમ્પિંગ પ્રેસમાં મૂકવાની પ્રક્રિયા છે, જ્યાં ટૂલ અને ડાઇ સપાટીઓ મેટલને ચોખ્ખા આકારમાં બનાવે છે.સ્ટેમ્પિંગમાં વિવિધ પ્રકારની ઉત્પાદન પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે પંચિંગ, મશીન પ્રેસ અથવા સ્ટેમ્પિંગ પ્રેસનો ઉપયોગ કરીને, બ્લેન્કિંગ, એમ્બોસિંગ, બેન્ડિંગ, ફ્લેંગિંગ અને કોઈનિંગ.શીટ મેટલ પાતળા અને સપાટ ટુકડાઓમાં બનેલી ધાતુ છે.તે મેટલવર્કિંગમાં વપરાતી મુખ્ય સામગ્રીમાંની એક છે, અને તેને કાપીને વિવિધ આકારોમાં વાળી શકાય છે.

ઉત્પાદન-વર્ણન1

મેટલ સ્ટેમ્પિંગની નવ પ્રક્રિયાઓ

1. બ્લેન્કિંગ
2.મુક્કો મારવો
3.રેખાંકન
4. ડીપ ડ્રોઇંગ
5.લાન્સિંગ
6.બેન્ડિંગ
7. રચના
8. આનુષંગિક બાબતો
9.ફ્લેંગિંગ